Ακτινίδιο Βασική Λίπανση

agroplan_saki
borealis

COMPLEX 15-15-15 +(15SO3)

Συσκευασία: 25kg

Περιγραφή:  N-Αμμωνιακό 12,2% & N-Νιτρικό 2,8%.

Δοσολογία: 1,5-2kg/δέντρο

More From Less
More From Less
Η βασική λίπανση της ακτινιδιάς με άζωτο, πραγματοποιείται με διασπορά και ενσωμάτωση στο έδαφος στα μέσα Φεβρουαρίου. Μπορεί επιπλέον σε κάποιες περιοχές της χώρας να ξεκινήσει από τα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου. Όσον αφορά την επιφανειακή λίπανση του αζώτου στον ακτινιδεώνα, εφαρμόζεται επιφανειακή δόση του λιπάσματος σε δύο ισόποσες δόσεις. Η 1η δόση 1 μήνα πριν την πλήρη άνθιση και η 2η μετά την καρπόδεση. - Συμβουλή Verteplan