Αμυγδαλιά Βασική Λίπανση

agroplan_saki
borealis

COMPLEX 15-15-15 +(15SO3)

Συσκευασία: 25kg

Περιγραφή: N-Αμμωνιακό 12,2 % & N-Νιτρικό 2,8 %.

Δοσολογία: 1,5-2kg/δέντρο

More From Less
More From Less
Οι ανάγκες της αμυγδαλιάς σε θρεπτικά στοιχεία μπορεί να προσδιοριστούν επαρκώς με ανάλυση των φύλλων. Οι πιο κατάλληλοι μήνες για την παραλαβή φύλλων για ανάλυση είναι οι μήνες Ιούνιος και Ιούλιος. Ως πιο κατάλληλα για δειγματοληψία φύλλα είναι τα φύλλα των λογχοειδών, που δε φέρουν καρπούς αμύγδαλου, γιατί δίνουν πιο σταθερές τιμές. - Συμβουλή Verteplan