Βαμβάκι Βασική Λίπανση

agroplan_saki
timac_agro

15-10-12+(17SO3)+2Mg+0,5Zn

Συσκευασία: 40kg

Περιγραφή: Ν-Αμμωνιακό 8% & Ν-Ουρικό 7%.
Φώσφορος: απο φωσφορικό οξυ

Δοσολογία: 20-25 kg/στρ (γραμμικά).

agroplan_saki
timac_agro

11-15-15+(9SO3)

Συσκευασία: 40kg

Περιγραφή: Ν-Αμμωνιακό 7% & Ν-Ουρικό 4%.
Φώσφορος: απο φωσφορικό οξυ.

Δοσολογία: 20-25 kg/στρ (γραμμικά).

agroplan_saki
borealis

COMPLEX 15-15-15 +(15SO3)

Συσκευασία: 25kg

Περιγραφή: N-Αμμωνιακό 12% & N-Νιτρικό 8%

Δοσολογία: 20-25 kg/στρ (γραμμικά)

agroplan_saki
borealis

COMPLEX 15-15-15 +(15SO3)

Συσκευασία: 25kg

Περιγραφή: Ν-Αμμωνιακό 7% & Ν-Ουρικό 4%.
Φώσφορος: απο φωσφορικό οξυ.

Δοσολογία: 20-25 kg/στρ (γραμμικά)

More From Less

Βαμβάκι Επιφανειακή Λίπανση

agroplan_saki
timac_agro

30-0-0+(20SO3) N56S

Συσκευασία: 40kg

Περιγραφή: N-Αμμωνιακό 6% & Ν-Ουρικό 24%. Με την καινοτόμο μέθοδο Ν.Τ.Α. (Νέα Τεχνολογία Αζώτου).
Τροφοδοτεί την καλλιέργεια με Άζωτο 70-90 ημέρες.

Δοσολογία: 20-25 kg/στρ (γραμμικά)

agroplan_saki
borealis

33,5-0-0 Νιτρική αμμωνία

Συσκευασία: 25kg

Περιγραφή: Κοκκώδης νιτρική αμμωνία.

Δοσολογία: 30 kg/στρ (γραμμικά)

More From Less
Η λίπανση αποτελεί ένα από τους βασικότερους παράγοντες που συντελούν στην αύξηση των στρεµµατικών αποδόσεων και την ποιοτική βελτίωση του βαμβακιού. Το βαµβάκι συγκριτικά με άλλες καλλιέργειες δεν είναι εξαντλητική καλλιέργεια, με αποτέλεσµα οι απαιτήσεις του σε λιπάσµατα να είναι μικρές. Κι αυτό, γιατί αφαιρούνται πολλά στοιχεία από το έδαφος, αφού μετά τη συγκοµιδή του προϊόντος, παραµένει στο χωράφι το 77% περίπου της φυτικής μάζας (ρίζες, στελέχη, φύλλα). - Συμβουλή Verteplan