Βερυκοκιά Βασική Λίπανση

agroplan_saki
borealis

COMPLEX 15-15-15 +(15SO3)

Συσκευασία: 25kg

Περιγραφή: N-Αμμωνιακό 12,2 % & N-Νιτρικό 2,8 %.

Δοσολογία: 1,5-2kg/δέντρο

More From Less
More From Less
Στη βερικοκιά παρατηρούνται συχνά τροφοπενίες ψευδαργύρου, σιδήρου, μαγγανίου και βορίου. Η τροφοπενία βορίου, που είναι και η πιο συχνή, εκδηλώνεται στους καρπούς του βερύκοκου με καφέτιασμα και φελλοποίηση των ιστών γύρω απ' τον πυρήνα, με ραγίσματα του φλοιού των καρπών και με συρρίκνωση, παραμόρφωση και καφέτιασμα του φλοιού των. Τα φύλλα γίνονται στενά, κατσαρά περιφερειακά, εύθραυστα, χλωρωτικά μεταξύ των νευρώσεων και ξηρά στις κορυφές. Οι δε επάκριες βλαστήσεις ξηραίνονται. Η διόρθωση της τροφοπενίας γίνεται με προσθήκη βόρακα στο έδαφος σε ποσότητα 227g. κατά δένδρο ή με διαφυλλικούς ψεκασμούς με βορικό οξύ 0.125%.
- Συμβουλή Verteplan