Ελιά Βασική Λίπανση

agroplan_saki
borealis

COMPLEX 20-10-10+(9SO3)

Συσκευασία: 25kg

Περιγραφή: N-Αμμωνιακό 12% & N-Νιτρικό 8%.

Δοσολογία: 2-3 kg/δέντρο

agroplan_saki
borealis

COMPLEX 15-15-15 + (15SO3)

Συσκευασία: 25kg

Περιγραφή: N-Αμμωνιακό 12,2% & N-Νιτρικό 2,8%.
Για βασική λίπανση στο βαμβάκι και δενδρώδεις.

Δοσολογία: 2-3kg/δέντρο

agroplan_saki
eurochem_agro

21-0-0 + (24SO3) Θειϊκή αμμωνία

Συσκευασία: 40kg

Περιγραφή: Κρυσταλλική, τετραεδρική, λευκή.

Δοσολογία: 2-3 kg/δέντρο

More From Less
Τα θρεπτικά στοιχεία της ελιάς με κυριότερα το Άζωτο, ο Φώσφορος και το Κάλιο, μειώνονται σε ποσότητα κάθε χρόνο φυσιολογικά, λόγω της φυλλόπτωσης, του κλαδέματος και της συλλογής του ελαιόκαρπου. Ένα ορθολογικό πρόγραμμα λίπανσης πρέπει να αναπληρώνει τα θρεπτικά στοιχεία που απομακρύνονται από το έδαφος με την συλλογή του ελαιόκαρπου και το ετήσιο κλάδεμα των δέντρων και να παρέχει ταυτόχρονα τις λιπαντικές μονάδες που είναι απαραίτητες για την ετήσια βλάστηση και ανθοφορία των δέντρων.
Καλό είναι να γίνεται ανάλυση εδάφους πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας, για να υπάρχει γνώση των θρεπτικών στοιχείων που υπάρχουν στο έδαφος, ώστε να παρθούν οι καλύτερες αποφάσεις όσον αφορά τη λίπανση και για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα αλλά και για να μη γίνεται σπατάλη πόρων και άσκοπη επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Επίσης, η ανάλυση εδάφους μπορεί να γίνεται και τα επόμενα χρόνια σε συνδυασμό με τη φυλλοδιαγνωστική για να προλαμβάνονται τυχόν προβλήματα σωστής θρέψης των φυτών και για τη λήψη πιο ορθολογικών αποφάσεων όσον αφορά τη λίπανση. - Συμβουλή Verteplan
More From Less