Κριθάρι Βασική Λίπανση

agroplan_saki
ferilsud

18-46-0  (DAP) φωσφορικό διαμμώνιο

Συσκευασία: 25kg

Περιγραφή: Με την δύναμη και την ενέργεια του DAP.

Δοσολογία: 18-20 kg/στρ

 

 

agroplan_saki
borealis

COMPLEX 20-20-0 +(7SO3) +Zn

Συσκευασία: 25kg

Περιγραφή:  Αμμωνιακο Ν: 11,5% &  Ουρικο Ν: 8,5%

Δοσολογία: 25 kg/στρ

agroplan_saki
borealis

COMPLEX 20-8-0+(26SO3)

Συσκευασία: 25kg

Περιγραφή: Ν Αμμωνιακό άζωτο: 13% & N Νιτρικό άζωτο: 7%

Δοσολογία: 25 kg/στρ

More From Less

Κριθάρι Επιφανειακή Λίπανση

agroplan_saki
borealis

29-5-5+(12SO3)+2Mg+0,5Zn

Συσκευασία: 25kg

Περιγραφή: Κοκκώδης νιτρική αμμωνία.

Δοσολογία: 25-30 kg/στρ

agroplan_saki
borealis

27-0-0+3MgΟ

Ασβεστούχος νιτρική αμμωνία

Συσκευασία: 25kg

Περιγραφή: Για εδάφη με έλλειψη ασβεστίου(Ca), έλλειψη  μαγνησίου (Μg) και χαμηλό Ph.

Δοσολογία: 25-30 kg/στρ

agroplan_saki
yara_logo

26-0-0

Ασβεστούχος νιτρική αμμωνία

Συσκευασία: 40kg

Περιγραφή: Για εδάφη με έλλειψη ασβεστίου(Ca) και χαμηλό Ph.

Δοσολογία: 25-30 kg/στρ

More From Less
Οι πορείες απορρόφησης των κύριων μακροστοιχείων είναι ανάλογες με εκείνες του σιταριού. Έτσι, τόσο το άζωτο όσο και ο φωσφόρος παρουσιάζουν σχεδόν συνεχή απορρόφηση μέχρι την ωρίμαση ενώ η απορρόφηση του καλίου σταματά λίγο μετά το ξεστάχυασμα για να παρατηρηθούν τελικά οι γνωστές στα σιτηρά απώλειες κατά την ωρίμαση. Παρατηρείται επίσης συσσώρευση αζώτου και φωσφόρου, αλλά στασιμότητα στην περιεκτικότητα καλίου στους στάχεις. - Συμβουλή Verteplan