Ροδακινιά Βασική Λίπανση

agroplan_saki
borealis

COMPLEX 15-15-15 +(15SO3)

Συσκευασία: 25kg

Περιγραφή: N-Αμμωνιακό 12,2 % & N-Νιτρικό 2,8 %.

Δοσολογία: 1,5-2kg/δέντρο

More From Less
More From Less
Η ροδακινιά είναι απαιτητική σε ανόργανα θρεπτικά στοιχεία και κυρίως σ' άζωτο και κάλιο. Το είδος και η ποσότητα του λιπαντικού στοιχείου εξαρτάται απ' τον τύπο του εδάφους και τη γονιμότητά του, την κατασκευή και την περιεκτικότητά του σε χούμο, απ' τις κλιματικές συνθήκες κι άλλους παράγοντες. Συνήθως όμως λαμβάνεται υπόψη το μήκος της επάκριας βλάστησης του προηγούμενου χρόνου και η παραγωγή ροδάκινου, προκειμένου να καθοριστεί η ποσότητα παροχής των λιπαντικών στοιχείων. - Συμβουλή Verteplan