Σιτάρι - Κριθάρι Βασική Λίπανση

agroplan_saki
ferilsud

18-46-0  (DAP) φωσφορικό διαμμώνιο

Συσκευασία: 25kg

Περιγραφή: Με την δύναμη και την ενέργεια του DAP.

Δοσολογία: 18-20 kg/στρ

 

 

agroplan_saki
timac_agro

16-20-0+(12SO3)

Συσκευασία: 40kg

Περιγραφή: Αμμωνιακο Ν :7,5% & Ουρικο Ν :8,5%

Δοσολογία: 25-30 kg/στρ

agroplan_saki
timac_agro

20-10-0+(21SO3)

Συσκευασία: 40kg

Περιγραφή: Αμμωνιακο Ν: 10% & Ουρικο Ν: 10%

Δοσολογία: 25-30 kg/στρ

agroplan_saki
borealis

COMPLEX 20-20-0 +(7SO3) +Zn

Συσκευασία: 25kg

Περιγραφή:  Αμμωνιακο Ν: 11,5% &  Ουρικο Ν: 8,5%

Δοσολογία: 25 kg/στρ

agroplan_saki
borealis

COMPLEX 20-8-0+(26SO3)

Συσκευασία: 25kg

Περιγραφή: Ν Αμμωνιακό άζωτο: 13% & N Νιτρικό άζωτο: 7%

Δοσολογία: 25 kg/στρ

More From Less

Σιτάρι - Κριθάρι Επιφανειακή Λίπανση

agroplan_saki
timac_agro

29-5-5+(12SO3)+2Mg+0,5Zn

Συσκευασία: 40kg

Περιγραφή: Ν-Αμμωνιακό 4% & Ν-Ουρικό 25%. Με την μέθοδο Ν.Τ.Α.(Νέα Τεχνολογία Αζώτου).

Τροφοδοτεί την καλλιέργεια με Άζωτο 70-90 μέρες.Φώσφορος: απο φωσφορικό οξυ.

Δοσολογία: 25-30 kg/στρ

agroplan_saki
timac_agro

30-0-0+(20SO3) N56S

Συσκευασία: 40kg

Περιγραφή: N-Αμμωνιακό 6% & Ν-Ουρικό 24%. Με την καινοτόμο μέθοδο Ν.Τ.Α. (Νέα Τεχνολογία Αζώτου).

Τροφοδοτεί την καλλιέργεια με Άζωτο 70-90 ημέρες.

Δοσολογία: 25-30 kg/στρ

agroplan_saki
borealis

29-5-5+(12SO3)+2Mg+0,5Zn

Συσκευασία: 25kg

Περιγραφή: Κοκκώδης νιτρική αμμωνία.

Δοσολογία: 25-30 kg/στρ

agroplan_saki
borealis

27-0-0+3MgΟ

Ασβεστούχος νιτρική αμμωνία

Συσκευασία: 25kg

Περιγραφή: Για εδάφη με έλλειψη ασβεστίου(Ca), έλλειψη  μαγνησίου (Μg) και χαμηλό Ph.

Δοσολογία: 25-30 kg/στρ

agroplan_saki
yara_logo

26-0-0

Ασβεστούχος νιτρική αμμωνία

Συσκευασία: 40kg

Περιγραφή: Για εδάφη με έλλειψη ασβεστίου(Ca) και χαμηλό Ph.

Δοσολογία: 25-30 kg/στρ

More From Less
Οι απαιτήσεις των χειμωνιάτικων σιτηρών σε μακροστοιχεία μπορεί να εκτιμηθούν από χημικές αναλύσεις των φυτών κατά την ανάπτυξή τους. Από τα δεδομένα προκύπτει ότι σημαντικά ποσά ορισμένων στοιχείων (καλίου, ασβεστίου, μαγνησίου και θείου) παραμένουν στα βλαστητικά όργανα των φυτών και επομένως επιστρέφουν στο έδαφος μετά τη συγκομιδή. Αντίθετα, η μεγάλη μάζα του αζώτου και του φωσφόρου συσσωρεύεται στους καρπούς. - Συμβουλή Verteplan